Danıştay'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesine iptal kararı

Ava

New member
Danıştay'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesine iptal kararı
Danıştay, İBB’nin temyiz isteği üzerine Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesiyle ilgili kararını verdi. Danıştay 13. Daire, İBB’nin açtığı davada hukuka aykırılık bulunmadığını hükmeden Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu. İhalenin iptaline oybirliği ile karar verildi. Kararda “Davaya konu ihale işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır’ denildi.
 
Üst